Leverfläck

En leverfläck (naevus) är ett litet område av huden som är extra pigmenterad och därför syns som en mörk prick eller fläck.

Alla vuxna har leverfläckar. De första börjar synas under första levnadsåren, och sedan uppkommer fler och fler under uppväxtåren fram till ungefär 30-årsåldern. Leverfläckar kan ha många olika utseenden.

Många människor har svårt att skilja mellan leverfläckar (naevus) och övriga hudförändringar såsom tex fibrom, hudflikar, hudvårtor, spider-naevus  mm. Det är därför viktigt att ALLA hudförändringar bedöms av läkare, innan man bestämmer sig för att låta behandla dessa.

Bedömning av hudförändringar

Hos Laser & Estetik gäller följande policy för alla slags hudförändringar:

  1. Patienten måste träffa en legitimerad läkare som inleder undersökningen med att efterhöra patientens medicinska historia.  På detta vis får läkaren en uppfattning om det föreligger ärftlighet för tumörsjukdomar, hur länge patienten har haft hudförändringen, om hudförändringen ändrat karaktär med tiden mm.
  2. Läkaren undersöker därefter hudförändringen visuellt och bedömer bland annat dess färg, form, avgränsning mm.
  3. Först därefter fattas beslut om vilken typ av behandling som skall erbjudas.
  4. I tillägg till ovanstående policy så gäller följande för leverfläckar (naevus):

    1.  Patienten måste alltid ha uppvisat sina leverfläckar för en hudläkare / distriktsläkare innan patienten eventuellt behandlas hos Laser & Estetik.

    2. Laser & Estetik kan komma att kräva att patienten uppvisar en aktuell journalkopia (helst inte äldre än 4 månader) som visar att patienten har visat upp och fått bedömt sina hudförändringar/leverfläckar på adekvat vis hos sin ordinarie distriktsläkare eller hudläkare.