Filler Master Kurs - Kursinnehåll

Filler Master Kurs

Masterclass-påfyllningskursen är utformad för vidareutveckling av grundläggande och avancerad kunskap i ansiktskonturer, föryngring och volymåterställning. Detta masterprogram omfattar avancerade injektionstekniker med både skarpa och trubbiga nålar som kallas kanyler. Efter avslutad kurs ska alla kursdeltagare kunna göra en helhetsbedömning av ansiktet för att maximera sina resultat med hudfyllningsmaterial som kallas filler.

Filler Master 

Kurselement:

Analys av ansiktet beträffande symmetri, proportioner, dynamik
Manliga och kvinnliga trender
Åldringsprocessen (ben, muskler, fettkuddar, hud)
Indikationer: rivtråg, tempel, näsa
Kundval och utvärdering
Produktval
Skarp nål vs kanyl
smärthantering
komplikation Hantering

Intresseanmälan

our adress:

Trädgårdsgatan 3, 411 08,

Gothenburg – Sweden